Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Introductie

De Herinneringslantaarn

De Herinneringslantaarn bevindt zich in het opengewerkte deel van de toren waarop de klokwijzerplaten zijn gemonteerd. Alleen in dit deel blijft vanaf één uur ’s nachts het licht branden als de overige verlichting van de toren uitgeschakeld is.

Ook u kunt de herinnering aan een dierbare nabestaande eeuwigdurend levend houden door de naam van die persoon te verbinden aan dit licht.

Herinneringsbijeenkomst

Jaarlijks vindt er een herinneringsbijeenkomst plaats. Deze duurt een uur en is voor nabestaanden gratis toegankelijk. Ook is het mogelijk de bijeenkomst via een live stream te volgen. Voor een indruk van het programma en het terugkijken van vorige bijeenkomsten klikt u hier.

Gedichten

Voor de jaarlijkse herinneringsbijeenkomst wordt elke nieuwbenoemde stadsdichter uitgenodigd een speciaal gedicht te schrijven, dat door hem/haar zelf wordt voorgedragen.

“Deze zijde, gene zijde”, Eva Vleeskruijer

Deze zijde
de tijd knaagt gaten in mijn gemis
de zomeravond vangt jouw geur
een zonnebloem verhangt zich zo gracieus
ik vraag me niet af waar je bent
want ik voel je
vaak onverwacht
de regen kust mij
de zon streelt de krijsende kou van mijn wangen
het schimmenspel van mijn herinneringen
bespeelt mij
ik weet niet meer wat ik voel
als ik de slaap weer onder ogen kan komen
is het omdat ik weet
dat jij ons
met donzen vleugels toedekt
en ik je pas weer hoef te missen
als het licht is

Gene zijde
ik draai me om in mijn graf
de ruimte van de eeuwigheid bevangt mij
ik kruip veilig op je schouder
wees niet bevreesd
in je donkerste uren
zal ik je vangen in je vrije val
de wind wast je haren
ik draag je tranen naar de zee
met ons verleden
mijn geheimen neem ik mee
en de jouwe draag je
veel te zwaar
je sleept de jaren voort
maar ik rust pas zacht
als jij je vrij voelt
om te leven
als de liefde bloeit

Eva Vleeskruijer, stadsdichter Amersfoort
19 september 2018

 

“Herinneringslantaarn”, Nynke Geertsma

In de stad, in het donker,
brandt er altijd één licht:
rustgevend geflonker,
een troostrijk gezicht

als een ster in de nacht,
daar hoog in de toren,
die met stralende kracht
nieuwe hoop doet gloren

in elk ongeremd gewoel
in een slapeloze nacht,
in elk onbestemd gevoel
dat er niemand op je wacht.

Dit liefdevol baken
dat naar de hemel reikt,
blijft over ons waken
als het aardse verstrijkt;

hét lichtpunt dat immer
ons herinnert aan diegenen
die uit ’t leven, maar nimmer
uit ons hart zijn verdwenen.

Nynke Geertsma, stadsdichter Amersfoort
1 november 2015

Column “Licht”

We zitten in de donkere dagen voor kerst. De feestverlichting in de stad hangt weer, Sinterklaas is inmiddels aangemeerd in de Eemhaven en binnenkort lost de Kerstman hem af. We bereiden ons voor op gezelligheid rond de openhaard, met kaarsjes op tafel en wellicht wat vuurpijlen rond oud en nieuw om de kwade geesten uit het oude jaar te verjagen. We ontmoeten familieleden en vrienden om samen Sinterklaas te vieren, de kerstboom te versieren, zesgangendiners te veroberen, kadootjes uit te pakken en terug te kijken op een roerig jaar, dat wéér sneller is voorbijgegaan dan het vorige. We vieren feest.

Maar terwijl de klokt doortikt naar het nieuwe jaar, staan velen van ons in deze dagen ook even stil. Boven alle vrolijke verlichting in de straten brandt er een sereen lampje op het hoogste punt in onze stad. Een lichtpuntje voor tientallen dierbaren van vele stadsgenoten, dat zelfs óver de stadsgrenzen heen schijnt, voor overledenen uit andere delen van het land. De herinneringslantaarn.

Of zoals ik er vorig jaar over dichtte:
Een liefdevol baken
dat naar de hemel reikt,
blijft over ons waken
als het aardse verstrijkt;
hét lichtpunt dat immer
ons herinnert aan diegenen
die uit ’t leven, maar nimmer
uit ons hart zijn verdwenen.
Dierbare vaders, moeders, zonen, dochters, broers, zussen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, vrienden en vriendinnen, van alle leeftijden. Ze zijn dicht bij ons, ook als ze er niet fysiek meer zijn. Hun persoonlijkheid, gezicht, woorden en daden. Hun glimlach, energie en passie. Elke keer als je naar boven kijkt, naar de herinneringslantaarn, dan voel je bijna hun aanwezigheid en is het alsof je zelf even iets lichter en warmer wordt. Het is een troostgevend licht in het hart van onze stad, in het midden van het land. Een lantaarn vol verhalen, een symbool van liefde die eindeloos is en leven dat eindig is.
Het is goed om even stil te staan. Stil te staan bij wat écht belangrijk is. Zeker nu, in de donkere dagen voor kerst. En de klok tikt door. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuwe ontmoetingen en nieuwe ervaringen komt in zicht.

Ik wens u mooie, warme momenten met de mensen die u dierbaar zijn en veel mooie, warme herinneringen aan alle dierbaren die er niet meer zijn.

Nynke Geertsma, stadsdichter Amersfoort
20 november 2016

 

Hoe werkt het ?

U geeft naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene bij de aanmelding op. Dit is te zien op een beeldscherm op de begane grond in de toren. Ook zijn enkele foto’s te tonen en een paar regels tekst die de persoon typeren. Zelfs een video filmpje is mogelijk om te laten zien. Dit persoonlijk profiel is tevens op een internet website (deze) te zien.

Ter dekking van de kosten daarvoor doet u eenmalig een donatie van € 100,-. Dit bedrag wordt gebruikt om:

  • de verlichting en de website te kunnen onderhouden;
  • de beperkte organisatiekosten te dekken;
  • de jaarlijkse herinneringsbijeenkomst en andere activiteiten rond de Herinneringslantaarn mogelijk te maken.

Samenwerking met Vrienden van Rusthof

Deze vereniging behartigt de belangen van nabestaanden en anderen verbonden aan een laatste rustplaats van hun dierbare in een graf of een urn.  De vereniging stelt elke zaterdag en zondag een ruimte open waar bezoekers koffie, thee en een luisterend oor vinden, het Rustpunt. De verenigingheeft het mogelijk gemaakt dat bij verlopen grafrechten een naamplaatje op een steen aangebracht kan worden en men tevens gewezen wordt op het bestaan van de  Herinneringslantaarn.
Voor meer informatie, klik hier.

Organisatie en verantwoording

De activiteiten voor het herinneren van overleden dierbaren worden door Stichting Herinneringslantaarn mogelijk gemaakt. Het bestuur bestaat uit:
Hans Kattemölle, voorzitter
Walter Gerritsen, secretaris
Didi van der Hoeven, penningmeester
Conny Meslier, algemeen bestuurslid
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur ontvangt geen beloning en elk boekjaar (dat loopt van 1 juli t/m 30 juni) wordt een transparant jaarverslag met financiële verantwoording gepubliceerd. De stichting heeft een ANBI erkenning onder nummer 855267574.
Voor jaarverslagen, klik hier
» Doelstelling

Historie

» Hoe de Herinneringslantaarn is ontstaan