Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Herinnerden

Wijmpje Pol-Bouw

1918-10-28
2009-05-14
Je lichaam is zo smal geworden
dat ik er al je pijn uit las.
't Is als bij bloemen,die verdorden:
'n schaduw van wat eenmaal was....
De dood heeft alles weggenomen
waardoor ik jou nabij kon komen.

Ik raak nog eens je koude wangen,
ik streel nog eens je koude hand.
Dag ma....God zal je ontvangen
daar waar geen pijn je kracht verbrandt.
Want Hij heeft alles weggenomen
wat tussen jou en Hem wou komen.