Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Herinnerden

Ago Salverda

1947-10-31
2016-08-02
Ago Salverda was een stoere en rechtvaardige Fries die zijn bestuurlijke functies vervulde om voor mensen met minder mogelijkheden en kansen een steun in de rug te zijn. Een sociaal-democraat in hart, nieren, woord en daad en een markant lid van onze kookclub ‘Pentola Piena Pura’.