Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Doelstelling

Doelstelling

A. Doelstelling stichting (art 2. Statuten):
1. De stichting heeft ten doel:
a. de realisatie en instandhouding van de Herinneringslantaarn als onderdeel van de verlichting van de Onze Lieve Vrouwetoren te Amersfoort;
b. deze lantaarn dagelijks te (doen) ontsteken ter herinnering aan overledenen uit Amersfoort of elders;
c. de registratie van diegenen die herdacht worden;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het ’s avonds en ’s nachts van binnenuit verlichten van de lantaarn;
b. Het registreren van diegenen die middels de Herinneringslantaarn herdacht worden op de website van de stichting, welke website op een scherm op de begane grond van de Onze Lieve Vrouwetoren getoond wordt.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mist deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

De stichting zal haar doelstellingen communiceren via uitvaartondernemers, in openbare gelegenheden, kerken, tv/radiouitzendingen, social media, kranten, begraafplaats Rusthof.

Er is geen limiet voor het aantal personen die voor de Herinneringlantaarn aangemeld kunnen worden, noch is er enige restrictie voor de woonplaats, geslacht, religie van de aanmelder of de overledene.

Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst

Minstens éénmaal per jaar zal op of rond 1 november een bijeenkomst voor nabestaanden gehouden worden, waarbij het thema herdenken centraal staat.

Jaarverslagen

Het bestuur zal kort na het einde van het verslagjaar dat op 30 juni eindigt, op deze website een overzicht publiceren van de activiteiten en verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid.