Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Voltooid

Dank voor het plaatsen van uw aanmelding. U kunt het bedrag van 100,- EUR overmaken op de bankrekening van Stichting Herinneringslantaarn, NL18INGB0008057195, onder vermelding van “Herinneringslantaarn” en de naam van de te herinneren persoon. Na ontvangst van de betaling wordt uw aanmelding binnen een dag zichtbaar op de website en wordt u kort daarna per post een certificaat toegezonden. De ingezonden afbeeldingen en tekst zullen door het bestuur op geschiktheid beoordeeld worden, alvorens tot plaatsing wordt overgegaan.

Mocht er zich een fout hebben voorgedaan tijdens het betalen, neem dan contact met ons op via contact@herinneringslantaarn.nl