Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Herinneringslantaarn

Houd de herinnering aan een overleden dierbare levend. Voor altijd.

Introductie

De Herinneringslantaarn

De Herinneringslantaarn bevindt zich in het opengewerkte deel van de toren waarop de cijferklokken zijn gemonteerd. Alleen in dit deel blijft vanaf één uur ’s nachts het licht branden als de overige verlichting van de toren uitgeschakeld is.

Ook u kunt de herinnering aan een dierbare nabestaande eeuwigdurend levend houden door de naam van die persoon te verbinden aan dit licht.

Gedicht “Herinneringslantaarn”
Nynke Geertsma, Stadsdichter Amersfoort

In de stad, in het donker,
brandt er altijd één licht:
rustgevend geflonker,
een troostrijk gezicht

als een ster in de nacht,
daar hoog in de toren,
die met stralende kracht
nieuwe hoop doet gloren

in elk ongeremd gewoel
in een slapeloze nacht,
in elk onbestemd gevoel
dat er niemand op je wacht.

Dit liefdevol baken
dat naar de hemel reikt,
blijft over ons waken
als het aardse verstrijkt;

hét lichtpunt dat immer
ons herinnert aan diegenen
die uit ’t leven, maar nimmer
uit ons hart zijn verdwenen.

1 november 2015

Column “Licht”
Nynke Geertsma, Stadsdichter Amersfoort

We zitten in de donkere dagen voor kerst. De feestverlichting in de stad hangt weer, Sinterklaas is inmiddels aangemeerd in de Eemhaven en binnenkort lost de Kerstman hem af. We bereiden ons voor op gezelligheid rond de openhaard, met kaarsjes op tafel en wellicht wat vuurpijlen rond oud en nieuw om de kwade geesten uit het oude jaar te verjagen. We ontmoeten familieleden en vrienden om samen Sinterklaas te vieren, de kerstboom te versieren, zesgangendiners te veroberen, kadootjes uit te pakken en terug te kijken op een roerig jaar, dat wéér sneller is voorbijgegaan dan het vorige. We vieren feest.

Maar terwijl de klokt doortikt naar het nieuwe jaar, staan velen van ons in deze dagen ook even stil. Boven alle vrolijke verlichting in de straten brandt er een sereen lampje op het hoogste punt in onze stad. Een lichtpuntje voor tientallen dierbaren van vele stadsgenoten, dat zelfs óver de stadsgrenzen heen schijnt, voor overledenen uit andere delen van het land. De herinneringslantaarn.

Of zoals ik er vorig jaar over dichtte:
Een liefdevol baken
dat naar de hemel reikt,
blijft over ons waken
als het aardse verstrijkt;
hét lichtpunt dat immer
ons herinnert aan diegenen
die uit ’t leven, maar nimmer
uit ons hart zijn verdwenen.
Dierbare vaders, moeders, zonen, dochters, broers, zussen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, vrienden en vriendinnen, van alle leeftijden. Ze zijn dicht bij ons, ook als ze er niet fysiek meer zijn. Hun persoonlijkheid, gezicht, woorden en daden. Hun glimlach, energie en passie. Elke keer als je naar boven kijkt, naar de herinneringslantaarn, dan voel je bijna hun aanwezigheid en is het alsof je zelf even iets lichter en warmer wordt. Het is een troostgevend licht in het hart van onze stad, in het midden van het land. Een lantaarn vol verhalen, een symbool van liefde die eindeloos is en leven dat eindig is.
Het is goed om even stil te staan. Stil te staan bij wat écht belangrijk is. Zeker nu, in de donkere dagen voor kerst. En de klok tikt door. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuwe ontmoetingen en nieuwe ervaringen komt in zicht.

Ik wens u mooie, warme momenten met de mensen die u dierbaar zijn en veel mooie, warme herinneringen aan alle dierbaren die er niet meer zijn.

20 november 2016

 

Hoe werkt het ?

De naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene zijn zichtbaar zien op een digitaal scherm op de begane grond in de toren. Hieraan kan u enkele foto’s en een paar regels tekst toevoegen die de persoon typeren. Dit register is tevens op een internet website (deze) te zien.

Ter dekking van de kosten daarvoor doet u eenmalig een donatie van € 100,-. Dit bedrag wordt gebruikt om:

  • de verlichting en de website te kunnen onderhouden;
  • de beperkte organisatiekosten te dekken;
  • een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst en andere activiteiten rond de Herinneringslantaarn mogelijk te maken.

Organisatie en verantwoording

De activiteiten voor het herinneren van overleden dierbaren worden door Stichting Herinneringslantaarn mogelijk gemaakt. Het bestuur bestaat uit:
Hans Kattemölle, voorzitter
Walter Gerritsen, secretaris
Conny Meslier, penningmeester
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur ontvangt geen beloning en elk boekjaar (dat loopt van 1 juli t/m 30 juni) wordt een transparant jaarverslag met financiële verantwoording gepubliceerd. De stichting heeft een ANBI erkenning onder nummer 855267574.
Voor jaarverslagen, klik hier
» Doelstelling

Historie

» Hoe de Herinneringslantaarn is ontstaan